ระบบรับคำขอจัดสรรที่เรียน

กรณีสอบคัดเลือกไม่ได้ หรือยังไม่มีที่เรียน

ประจำปีการศึกษา 2564

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1

ผลการจัดสรรที่เรียน

ประกาศ สพม.กท.1 เรื่องการจัดหาที่เรียนให้แก่นักเรียนที่ยังไม่มีที่เรียน ปีการศึกษา 2564

สามารถค้นหาผลการจัดสรรที่เรียนด้วย ชื่อ-สกุล จากช่อง "ค้นหา" จากเมนูด้านล่าง
ให้นักเรียนปริ้นประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 และ บัญชีแนบท้าย หน้าที่มีรายชื่อของตัวเอง แนบไปพร้อมกับหลักฐานการมอบตัวด้วย
รายชื่อนักเรียนลงทะเบียนในระบบ
ชื่อ-สกุล ชั้น โรงเรียนที่ได้รับการจัดสรร